Ng Pik Sum (HONG_KONG新界 年約21~25歲 主修BBA 大學 畢業) 瀏覽項目結交朋友 | 創業家清單 | 簡單創
Ng Pik Sum

Ng Pik Sum

HONG_KONG新界  | 21~25歲 | 


自介

職稱: 学生
教育: BBA - 大學
學校: 迦密柏雨中學    迦密柏雨中學   
總瀏覽次: 131
加入時間: 342 天前

現在大三,2018年畢業,請各位多多指教

私訊表單

連絡方式: 取的Ng Pik Sum的Line   取的Ng Pik Sum的FB   取的Ng Pik Sum的Email  

請先登入,再發送私訊